(42) 6322332 sketchup@xnet.pl

Dotacje

DIL Surowce wtórne

Nieustanny rozwój
Własny transport
Korzystne ceny

Zapytania ofertowe

 W związku z realizacją projektów zwracamy się z prośbą o składanie ofert

„Znaczące ulepszenie produktu poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego”

Beneficjent: DIL SUROWCE WTÓRNE Sp. z o.o. Sp. k.

Wartość projektu: 1.588.302,86 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 564.300,00 zł

CELE PROJEKTU: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne prasonożyce umożliwiające wprowadzenia na rynek innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego.

PLANOWANE EFEKTY: Najważniejsze efekty projektu obejmują wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonego produktu, dotarcie do nowych rynków zbytu oraz wzrost zatrudnienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

"Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup prasy kanałowej do zakładu w Rybarzowicach"

Wartość projektu: 761 280 zł
Wartość dofinansowania: 374 400 zł

"Zmiana procesu transferu surowców wtórnych poprzez zakup nowego przenośnika łańcuchowego do zakładu w Rybarzowicach"

Wartość projektu: 265 959.98 zł
Wartość dofinansowania: 159 575,98zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl